Sản phẩm nổi bật

THÉP CHẾ TẠO 40CR (X)

Ngày đăng: 20/07/2017 - Lượt xem : 329

- Thép chế tạo 40CR (X) gồm: F13 - 350
- Kích thước: 6m
- Hàng mới: 100%

THÉP CHẾ TẠO S20C

Ngày đăng: 20/07/2017 - Lượt xem : 351

- Thép chế tạo S20C gồm: F13 - 100
- Kích thước: 6m
- Hàng mới: 100%

THÉP CHẾ TẠO S45C

Ngày đăng: 20/07/2017 - Lượt xem : 343

- Thép chế tạo S45C gồm: F13 - 610
- Kích thước: 6m
- Hàng mới: 100%
- Xuất xứ: Trung Quốc