Sản phẩm nổi bật

THÉP CHẾ TẠO S45C

Ngày đăng: 18/09/2019 - Lượt xem : 764

- Thép chế tạo S45C gồm: F12 - F610
- Kích thước: 6m
- Hàng mới: 100%
- Xu
ất xứ: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Châu Âu (EU)

THÉP CHẾ TẠO 40CR (X)

Ngày đăng: 18/09/2019 - Lượt xem : 779

- Thép chế tạo 40CR (X) gồm: F13 - F510
- Kích thước: 6m
- Hàng mới: 100%
- Xu
ất xứ: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Châu Âu (EU)

THÉP CHẾ TẠO S20C

Ngày đăng: 18/09/2019 - Lượt xem : 802

- Thép chế tạo S20C gồm: F16 - F100
- Kích thước: 6m
- Hàng mới: 100%
- Xu
ất xứ: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Châu Âu (EU)