Tin tức tổng hợp

Ngày 23/06/2016 “1.109,557 tấn thép tròn chế tạo S45C đã về tại cảng Hoàng Diệu - Hải Phòng” (TÀU - SEIYO 18)

Ngày đăng: 28/06/2016 - Lượt xem : 1511

Ngày 23/06/2016 “1.109,577 tấn đã về tại cảng Hoàng Diệu - Hải Phòng” (TÀU - SEIYO 18)

Thép chế tạo S45Cr gồm từ F13 - F130
- Độ dài: 6m
- Hàng mới: 100%
- Xuất xứ: Trung Quốc

Dự kiến cuối Tháng 06/2016 “1.109,577 tấn thép chế tạo S45Cr về tại cảng Hải Phòng”

Ngày đăng: 28/06/2016 - Lượt xem : 950

Dự kiến cuối Tháng 06/2016 “1.109,577 tấn về tại cảng Hải Phòng”

Thép chế tạo S45Cr gồm từ F13 - F130
- Độ dài: 6m
- Hàng mới: 100%
- Xuất xứ: Trung Quốc

Ngày 25/05/2016 “936,036 tấn thép tròn chế tạo S45C về tại cảng Hoàng Diệu - Hải Phòng” (TÀU MV. THAILINE 3, V.TR1602)

Ngày đăng: 28/06/2016 - Lượt xem : 729

Ngày 25/05/2016  “936,036 tấn thép về tại cảng Hoàng Diệu - Hải Phòng”

Thép chế tạo S45C gồm từ F14 - F36
- Độ dài: 6m
- Hàng mới: 100%
- Xuất xứ: Trung Quốc

Dự kiến ngày 03/05/2016 “959,505 tấn thép chế tạo S45Cr - 40Cr về tại kho Công Ty TNHH Tuyến Hoa”

Ngày đăng: 25/05/2016 - Lượt xem : 748

Dự kiến ngày 03/05/2016  “959,505 tấn về tại kho bãi Công Ty TNHH Tuyến Hoa”

Thép chế tạo S45C gồm từ F13 - F48: " 654,614 tấn "
Thép chế tạo 40CR gồm từ F16 - F80: " 304,891 tấn "
- Độ dài: 6m
- Hàng mới: 100%
- Xuất xứ: Trung Quốc

Đường Dây 220KV Mạch Kép - Thái Bình - Tiền Hải - Trực Ninh

Ngày đăng: 15/05/2016 - Lượt xem : 960

- SẢN XUẤT BULONG THEO BẢN VẼ
+ BULONG M64: SỐ LƯỢNG [528 BỘ]
+ BULONG M72: SỐ LƯỢNG [272 BỘ]
+ BULONG M90: SỐ LƯỢNG [128 BỘ]

Trạm Biến Áp 220KV Tây Hà Nội

Ngày đăng: 15/05/2016 - Lượt xem : 972

- SẢN XUẤT BULONG THEO BẢN VẼ
+ BULONG M36: SỐ LƯỢNG [944 BỘ]

Ngày 22/04/2016 “959,505 tấn thép chế tạo S45C - 40CR về tại kho bãi cảng Hải Phòng”

Ngày đăng: 23/04/2016 - Lượt xem : 705

Ngày 22/04/2016  “959,505 tấn về tại kho bãi cảng Hải Phòng”

Thép chế tạo S45C gồm từ F13 - F48: " 654,614 tấn "
Thép chế tạo 40CR gồm từ F16 - F80: " 304,891 tấn "
- Độ dài: 6m
- Hàng mới: 100%
- Xuất xứ: Trung Quốc