THÉP CHẾ TẠO S45C

THÉP CHẾ TẠO S45C

- Thép chế tạo S45C gồm: F12 - F610
- Kích thước: 6m
- Hàng mới: 100%
- Xu
ất xứ: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Châu Âu (EU)